Rendeletek

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő Testület által alkotott rendeletek

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő Testületének - módosításokkal egységes -szerkezetbe foglalt - 4/2013.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019.(XI.6.) önkormányzati rendelete A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

6/2019. (VII.08.) önkormányzati rendelet
a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről
5/2019. (VI.05.) önkormányzati rendelet
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 20/2015 (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
3/2019. (V.17.) önkormányzati rendelet
Esztergályhorváti Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
Költségvetés 2019
A Helyi Választási Iroda Vezetőjének Határozata
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán, a képviselő-testület megválasztandó tagjainak létszámáról
10/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2018. (IX.04.) önkormányzati rendelet
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
8/2018. (VII.20.) önkormányzati rendelet
A Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Településképi rendelet, térkép                                                                                          
7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet
Esztergályhorváti Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
6/2018. (IV.27.) Önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017 évi költégvetését megállapító 2/2017.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet a 7/2005. (X.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséról.  
3/2018. (III.18.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
2/2018. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Költségvetés 2018
15/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
12/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelet
A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés szabályairól
10/2017. (IX.07.) önkormányzati rendelet
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet
Az egyes anyakönyvi eljárások díjáról
5/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet
Esztergályhorváti Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről
Esztergályhorváti Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzat módosítása
9/2015.(I.20.) önkormányzati rendelet
A települési képviselők tiszteletdíjáról
11/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet
A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről
8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet
A közösségi együttélés alapvető szabályairól
4/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet
A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről és elszállításáról

5/2016.(V.02.) önkormányzati rendelet 
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

Esztergályhorváti Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2016. évi közbeszerzési tervének határozata
Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének határozata

1/2013 (II.05.) önkormányzati rendelet
A helyi építési szabályzatról

5/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet
Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól
2/2015. II. 27.) önkormányzati rendelet
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról -módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt-
2/2015. II. 27.) önkormányzati rendelet - Melléklete
18/2015. (III.26.) határozata A 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervről
5./2014.(VII.02) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
2014 Térítési díjak
2013 évi költségvetés beszámoló
3/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről
Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2014. február
12/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
2013 Térítési díjak
2012 évi költségvetés beszámoló
2012 évi költségvetés szöveges értékelése
Bursa Hungarica rendelet 2008.
Falugondnoki szolgálatról 2010.
Filmforgatási rendelet 2013.
12/2004.(XII.18.) Önkormányzati rendelet a helyi adókról
módosított, egységes szerkezetbe foglalt
Helyi címer R4_2000
Helyi építési szabályzatról 2013.
Hulladékgazdálkodási terv 20013.
Ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról 2000.
Közbeszerzési Szabályzat közzétételéről 2009.
Középületeknek és közterületeknek nemzeti és községi ünnepeken történô fellobogózásáról 2000.
Közművelődésről 2002.
Közterületek tisztántartásáról 2012.
Szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezéséről
Talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. 2008.
Temetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól 2000.
Tiltott közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
.
Vagyonrendelet 2012. Esztergályhorváti község nemzeti vagyonáról
5/2013. (V.14.) önkormányzati rendelet
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról